Nowi klienci…

Po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni i wybrani przez:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny –Warszawa powierzył nam skład i druk czasopism specjalistycznych i naukowych.

Gmina Miasta Radom druk materiałów promocyjnych.